เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

Human Rights and You - Ō Tika Tangata provides world-leading human rights education framed in a uniquely Kiwi context. The site, which provides courses developed by the Human Rights Commission, aims to help New Zealanders develop their understanding of what human rights are and what they mean, and discuss the issues and stories that have framed the development of human rights in Aotearoa New Zealand.

Many of these courses allow direct access using the LOG IN AS A GUEST button provided in the left hand pane.

While you can access some courses as a guest, if you wish to receive a Certificate of Completion for any of those courses that offer it as an option, you will first need to register as a student.

Please do this by selecting the CREATE NEW ACCOUNT below. You can then self-enrol in any courses where this option is enabled.

Image depicting Human Rights and You logo